DanGrading_readmore
Karnataka – Bangalore
Honbu Dojo – Office
Sensei Dr. V.K. Rajasekaran

#311, 7th “C” Main,HRBR Layout
Bangalore – 43, Karnataka, India

Bangalore City
  1. Bangalore Tamil Sangam
  2. Kengeri
  3. Malleswaram
  4. DRDO Complex
  5. Seshadripuram
  6. H.R.B.R. Layout

Darwad District – Haweri District
Gadak District – Mangalore District
Hubli District – Karwar District